Počas kávičky Vám napíšeme kvalitný článok k určenej téme. Samozrejme zrealizujeme analýzu kľúčových slov, aby Váš projekt profitoval z originálneho obsahu. Našim cieľom je vytvoriť kreatívny článok, ktorý Vám pomôže zlepšiť marketing. Na základe konzultácie so zákazníkom, zistíme potreby klienta a vytvoríme originálny článok pre firemný web. Napíšeme Vám článok na 1 normostranu A4. Služba Kava je ideálna, pre začínajúcich podnikateľov, ohľadom využitia, online marketing.

[Cena: 20€]

seo článok

KONTAKTNÝ FORMULÁR