info@sevenweb.sk
MENU

MENU

Z menu, vytvoríme Vám seo obsah, na zadanú tému, prostredníctvom ktorej bude Váš web tvoriť marketingové médium, s hodnotným obsahom, s vylepšením marketingovej pozície na Google. Pri Menu Vám napíšeme 3X A4 s kreatívnymi myšlienkami o Vašom podnikaní. Cez menúčko Vám vytvoríme kreatívny obsah, ktorý bude propagovať Vašu spoločnosť. Online Google marketing Vám prinesie nové, podnikateľské príležitosti pre Váš finančný profit. Naše referencie nájdete na našej webstránke. V prípade záujmu nás kontaktujte telefonicky, či prostredníctvom kontaktného formulára.

Služba zahŕňa:
  • Konzultáciu
  • 3X A4 normostranu textu
  • Analýzu kľúčových slov

[Cena: 60€]